Servicii de contabilitate in Bulgaria

“Servicii de contabilitate Ruse” SRL ofera servicii de contabilitate organizate in mod profesionist pentru teritoriul Republicii Bulgaria. Biroul companiei este situat in or. Ruse si presteaza toate tipurile de servicii legate de contabilitate, impozite (TVA si altele) si asigurari sociale.

Inregistrarea companiei va fi efectuata de catre expertul jurist specializat si cunoscator al limbii romane, d-na avocat Malina Karadzhova. Serviciile de contabilitate si serviciile juridice sunt o combinatie excelenta pentru succesul afacerilor Dvs. Combinatia aceasta este imposibila de realizat de catre birourile de contabilitate care au in componenta doar contabili.

Cu ce va putem fi de folos:

Servicii de contabilitate

1. Consultanta contabila (incl. cea fiscala si cea de asigurare) privind procedurile:
     1.2. Inregistrarea unei companii in Bulgaria
     1.3. Vanzarea unei companii in Bulgaria
     1.4. Modificari ale capitalului social al companiei si altele
     1.5. Inchiderea unei companii in Bulgaria
     1.6. Controale si revizii efectuate de biroul fiscal din Ruse si oriunde in tara
2. Contabilitate conform standardelor nationale si internationale de contabilitate
3. Rapoarte contabile intermediare si anuale
4. Rapoarte financiare anuale
5. Coversie contabila a contabilitatii bulgare catre cea romana
6. Inventariere
7. Intocmirea documentelor contabile
8. Consultante contabile

Servicii fiscale si de asigurare sociala:

Servicii fiscale si de asigurare sociala:
1. Consultante fiscale
2. Consultante in asigurarile sociale
3. Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale anuale
4. Elaborarea si depunerea informatiilor cu privire la TVA la biroul fiscal.

„Servicii de contabilitate Ruse” SRL, aplica o abordare individuala fata de client si ofera garantii complete de calitate la incheierea contractului de servicii de contabilitate si a regulamentului privind circuitul documentelor cu compania pentru servicii de contabilitate.

SCHIMBAREA CONTABILITĂȚII

Acceptăm firme cu probleme de contabilitate.

Informații în legătură cu:

  1. Cum să schimbăm un contabil în Bulgaria?
  2. Cum să schimbăm o firma de contabilitate în Bulgaria?

Verificați contabilul sau firma de contabilitate

În ceea ce privește efectuarea contabilității în Bulgaria, serviciile trebuie să fie conforme cu legea. Răspunderea pentru contabilitatea ilegală este asumată de către toate persoanele implicate în comiterea acțiunilor ilegale.

Cadrul de reglementare a contabilității în Bulgaria

Dispozițiile administrative și penale din principala lege bulgară prevăd sancțiuni pentru contabilii și firmele de contabilitate, precum și pentru firmele contractante sau alte persoane care au beneficiat de servicii de contabilitate și de întocmirea situațiilor financiare. Această lege bulgară este denumită Legea contabilității sau prescurtat "legea", așa cum va fi utilizată în continuare. În conformitate cu această lege, persoanele care au întocmit și semnat documentele contabile și suporturile de informații tehnice sunt responsabile pentru exactitatea informațiilor conținute în acestea.

Oricine încredințează întocmirea situațiilor financiare unei persoane care nu respectă cerințele legii este pasibil de o amendă de la 256 EUR la 1 534 EUR, iar întreprinderea este pasibilă de o amendă de la 1 023 EUR la 2 556 EUR. În caz de recidivă, se aplică o amendă sau o sancțiune financiară de două ori mai mare. Aceleași sancțiuni se aplică în cazul în care raportul nu este întocmit de o societate de contabilitate, ci de o persoană fizică care nu are o relație de muncă, de serviciu sau contractuală cu întreprinderea contractantă (art. 70 din lege).

Cine întocmește situațiile financiare?

Situațiile financiare semestriale sau anuale se întocmesc de către firme de contabilitate sau de către contabilii individuali care au o relație de muncă, de serviciu sau contractuală cu întreprinderea

Cerințe pentru entitățile contabile

Pentru ca o entitate să poată întocmi în mod legal situații financiare pentru alte entități, aceasta trebuie să îndeplinească definiția de entitate contabilă din lege, care prevede că activitățile de afaceri includ organizarea contabilității și întocmirea de situații financiare. Firma de contabilitate trebuie să fie înregistrată în temeiul Legii comerțului sau al legislației unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (§ 1 punctul 27 din dispozițiile suplimentare ale legii).

În plus față de cerințele de înregistrare, legea impune, de asemenea, cerințe pentru cei care reprezintă firma de contabilitate și care semnează situațiile financiare ale clienților. Aceste persoane nu trebuie să fi fost condamnate pentru o infracțiune generală în temeiul capitolului cinci și al capitolului șase, secțiunea I din partea specială a Codului penal bulgar (art. 18 punctul 2 din lege). Este posibil să aveți nevoie de un certificat de cazier judiciar pentru contabil, deoarece, în această etapă, statul nu are un mecanism de control puternic în acest sens.

Cerințele legale pentru reprezentanții firmei de contabilitate care semnează situațiile financiare ale clienților sunt că aceștia trebuie să fi dobândit un nivel minim obligatoriu de educație și experiența profesională efectivă corespunzătoare în specialitate, după cum urmează (art. 18 punctul 1 din lege). Aveți nevoie de documente care să dovedească educația și experiența necesare.

În cazul în care situațiile financiare sunt întocmite de o firmă de contabilitate, declarația este semnată de persoana care reprezintă sau conduce firma de contabilitate (art. 25 alineatul (2) punctul 2 din lege). O altă cerință a legii este ca numele persoanei care a semnat declarația să fie indicat în declarație. Ștampila societății și ștampila firmei de contabilitate se aplică numai în cazul în care o altă lege prevede acest lucru (art. 25 alineatul (3) din lege).

O întreprindere care întocmește o situație financiară, dar nu respectă cerințele legii, este pasibilă de o amendă cuprinsă între 1 023 și 2 556 EUR În caz de recidivă, se aplică o amendă sau o sancțiune de două ori mai mare decât valoarea amenzii (art. 71 din lege).

Întrucât acesta este site-ul unei firme de contabilitate, atașăm un scurt extras din Registrul Comerțului din Bulgaria. Acest registru este public. Puteți consulta registrul societăților comerciale la adresa https://portal.registryagency.bg/CR/en/Reports/VerificationPersonOrg

Caracterul profesional al serviciilor de contabilitate este determinat de organizarea contabilității și de întocmirea situațiilor financiare efectuate de reprezentantul firmei de contabilitate. La cerere, vă punem la dispoziție informații complete și complet actualizate care dovedesc statutul de Servicii de contabilitate Ruse SRL și caracterul profesional al contabilității prin e-mail.

Cerințe pentru compilatori persoane fizice

În cazul în care raportul nu este întocmit de o firmă de contabilitate, persoana care l-a întocmit trebuie să îndeplinească, de asemenea, cerințele de mai sus privind educația, vechimea și un cazier judiciar curat (art. 18 din lege).

O altă cerință importantă este că persoana trebuie să aibă o relație de muncă, de serviciu sau contractuală cu întreprinderea (art. 17 din lege). Persoana care a întocmit raportul trebuie să îl semneze și să își precizeze numele în acesta (art. 25 alineatul (3) din lege).

O persoană care întocmește o situație financiară, dar nu respectă legea, este pasibilă de o amendă de la 256 EUR la 1 534 EUR. În caz de recidivă, se aplică o amendă sau o sancțiune de două ori mai mare decât valoarea amenzii (art. 71 din lege).

Sumele penalităților sunt exprimate în euro, dar sunt colectate în leva la rata fixă a Băncii Naționale a Bulgariei. Pe lângă Legea contabilității, răspunderea pentru contabilitatea ilegală este angajată și în temeiul altor reglementări.

O astfel de responsabilitate revine, de exemplu, unei societăți bulgare în temeiul art. 13 alin. 1 din Codul comercial - aceasta este obligată să indice în corespondența sa comercială și pe site-ul său web, dacă are unul: societatea; sediul social și administrativ; codul unic de identificare și contul bancar. Poate indica, de asemenea, o adresă de corespondență. În cazul în care a indicat valoarea capitalului său, acesta indică, de asemenea, ce proporție din acesta a fost vărsată.

Dacă sunteți interesat de o consultație completă, vă putem ajuta în selectarea unui avocat specializat (inclusiv în materie de informații corporative), pentru care nu este necesară prezența dumneavoastră în Bulgaria.

Ca urmare a sesizărilor din ce în ce mai numeroase din partea clienților, dorim să vă informăm că nu există nicio societate autorizată pentru contabilitate în Bulgaria și în România. Nu există un astfel de regim de licențiere.